Ga naar hoofdinhoud

Aanmelden

Niet ieder kind kan zomaar terecht op De Wissel.

Voor aanmelding op onze school is een toelaatbaarheid verklaring (TLV) nodig die wordt afgegeven door de commissie van toelaatbaarheid verklaringen (CTLV). Dit gebeurt pas nadat de reguliere basisschool samen met u tot de conclusie is gekomen dat het kind niet het passende aanbod gegeven kan worden. De basisschool waar het kind opzit, vraagt dan de TLV aan.

Indien de commissie (CTLV) inderdaad beslist dat een kind aangewezen is op het SBO, stuurt deze de TLV naar de school waar het kind onderwijs volgt en een kopie naar de ouders. De ouders melden dan zelf hun zoon/dochter aan bij SBO De Wissel. Zij kunnen wel al, voordat deze verklaring is afgegeven, contact opnemen met De Wissel om erachter te komen wat voor school wij zijn. In een informatief gesprek en een rondleiding wordt duidelijk hoe wij werken. Dit kan helpen bij het nemen van een beslissing in het verdere traject.

Voor leerlingen met een geldige toelaatbaarheid verklaring zijn er diverse instroommomenten binnen de wettelijk geldende termijn van 6 (max 10) weken. De voorkeur gaat uit om kinderen te plaatsen na een vakantie.

SBO-leerlingen die door verhuizing bij ons aangemeld worden en leerlingen uit de voorschoolse periode worden ook tussentijds toegelaten.

Back To Top