Ga naar hoofdinhoud

Alle ouders van leerlingen zijn lid van de oudervereniging

Zolang je kind op deze school zit ben je lid van de oudervereniging.

 

Het bestuur van de oudervereniging

Voorzitter: Nicole van der Groen(leerkracht)

Penningmeester:Eric Benders (ouder) en Jacqueline van Dongen (adjunct-directeur)

Secretaris:Verslag wordt tijdens de vergadering gemaakt op computer

Overige leden:

Shirley Peters,  Eric Benders, Marco van der Laan van Maastrigt, Carla van Dongen

——————————

Wij regelen samen met de leerkrachten het hele jaar door activiteiten

Denk aan: Wisseldag, Sinterklaasfeest, Kerst, Carnaval, Pasen, Sponsorloop, Open moment, enz.

We vergaderen één keer in de 6 weken in de avonduren. Deze vergaderingen zijn in het lokaal van juf Nicole en zijn voor iedereen toegankelijk. Daarnaast kom je ook samen met een werkgroepje(ouders en leerkrachten) om een activiteit te regelen.


Activiteiten kosten geld en daar is de ouderbijdrage voor

De ouderbijdrage is vastgesteld op € 22,00 per jaar. U kunt de ouderbijdrage altijd op school betalen. U ontvangt dan een betalingsbewijs.

Ook is het mogelijk om het bedrag over te maken op
NL60 RABO 0112 2950 02 t.n.v. SBO de Wissel onder vermelding van de naam en groep van uw zoon/dochter.

 

Zie je het zitten om te helpen in de OV? Geef je op!!

Lukt het niet om in de Ouderraad mee te doen maar wil je wel helpen als hulpouder dan is die hulp ook van harte welkom. Je kunt je dan aanmelden als hulpouder door je te melden bij Myriam van Dongen. U kunt het ook in het schriftje van uw zoon/dochter schrijven zodat de leerkracht het door kan geven. Wil je meer weten loop gerust eens binnen.

De oudervereniging, een brug tussen de school, de leerkrachten en ouders!

——————————

Back To Top