Ga naar hoofdinhoud

Speciaal Basisonderwijs

De Wissel is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO). Het SBO valt onder de Wet van het Primair Onderwijs en is daarmee anders dan het speciaal onderwijs (SO).

Het SBO is bedoeld voor leerlingen die het niet redden op de gewone basisschool. De reden waarom kinderen worden verwezen naar SBO kan heel divers zijn: leerproblemen, sociaal-emotionele problemen, gedragsproblemen. Heel vaak is er ook sprake van een combinatie van voornoemde ontwikkelingszorgen.

Ouders verwachten van onze school dat onze benadering meer rekening houdt met de speciale behoeften van hun kind. En terecht. Kenmerkend voor onze aanpak is het accent dat gelegd wordt op positief gedrag van het kind.

Binnen onze aanpak is meer ruimte voor speciale begeleiding. De meeste leerkrachten hebben ruime ervaring en deskundigheid op het gebied van leer- en gedragsproblemen. Er wordt rekening gehouden met en hulp geboden bij concentratieproblemen en hyperactiviteit, lees-, spelling- en rekenproblemen en gedragsproblemen.

Het onderwijsproces wordt extra ondersteund door meer aanschouwelijkheid en door meer doe-activiteiten.

De specifieke schoolorganisatie maakt het mogelijk dat groepsgerichte instructie en aangepaste verwerkingsvormen mogelijk zijn.

Op SBO De Wissel wordt een plan op maat gemaakt zodat uw zoon of dochter zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Onze leerlingen stromen doorgaans eind groep 8 uit naar VMBO (met of zonder leerwegondersteuning), Praktijkonderwijs en SVO (speciale school voor Voortgezet Onderwijs)

Op de Wissel staat het talent van ieder kind centraal.

 Je presteert het best in een ruimte waar je jezelf mag zijn. Waar je jezelf kunt zijn. Waar je fouten mag maken, maar nog belangrijker:  Waar je fouten durft te maken. Want één ding is zeker. Wie fouten maakt, die leert.

Meer weten over onze manier van werken? Lees gerust onze schoolgids.

 

Back To Top